Algemene wedstrijdvoorwaarden


 • De naam wordt eigendom van Van der Valk Horti Systems. De bedenker doet afstand van elk recht op de naam. Van der Valk Horti Systems verkrijgt eeuwigdurend, onbeperkt en exclusief recht tot gebruik van het winnend ontwerp voor alle doeleinden en in alle media, waar ook ter wereld.
 • Deelnemen kan alleen kan via het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website. Alleen inzendingen via dit formulier dingen mee.
 • De inzender garandeert Van der Valk Horti Systems dat de inzending geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele of industriële eigendom.
 • De eerste inzender van een betreffende, winnende naam heeft recht op de beloning. Westvest Netwerk Notarissen uit Delft zal erop toezien dat de beloning aan de eerste inzender van de winnende naam wordt toegekend.
 • Medewerkers van Van der Valk Horti Systems zijn uitgesloten van deelname.
 • Ingezonden merknamen mogen (anoniem) tijdens de campagne gebruikt worden voor publiciteit.
 • Sluitingsdatum van de wedstrijd is 11 december. De bedenker van de sterkste naam zal uiterlijk 18 december door ons op de hoogte worden gebracht. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Uitreiking van de Apple Watch zal plaatsvinden tijdens de Tuinbouw Relatiedagen te Gorinchem op 16 februari 2016. We verwachten dat de winnaar hier acte de présence geeft, mits woonachtig in Nederland.
 • Deelnemers blijven tijdens de campagne anoniem, de ingezonden merknamen mogen echter wel gebruikt worden voor publicatie doeleinden.
 • De winnaar geeft toestemming voor publicatie van naam en foto.
 • Van der Valk Horti Systems heeft een commissie samengesteld voor het kiezen van de winnende naam.
 • Van der Valk Systemen verplicht zich tot toekennen van de beloning in de vorm van een Apple Watch Sport aan de winnaar.  

Download de brochure

"Dankzij het innovatieve karakter en de kwalitatief hoogwaardige producten van Van der Valk Horti Systems, kunnen wij onze klanten nóg beter van de beste glastuinbouwkassen voorzien"

Ammerlaan | Maurice kassenbouw

Bekijk alle projecten

Van der Valk Horti Systems

Zwartendijk 73
2681 LP MONSTER
The Netherlands

Telefoon +31 (0)174 - 21 22 23
Fax +31 (0)174 - 24 27 27