« Naar nieuwsoverzicht04.09.2015

Teeltresultaten 2SaveEnergy kas op koers

Zowel de doelstelling voor de productie van tomaat als het energiegebruik ligt op koers in het onderzoek aan de 2SaveEnergy kas. Op jaarbasis wordt gestreefd naar 63 kg/m2 kwaliteit trostomaat met een gasverbruik van niet meer dan 19 m3/m2. De 2SaveEnergy kas heeft een innovatief dubbel dek, bestaande uit glas en een (jaarrond) vast folie met een isolerende luchtspouw.

De begeleidingscommissie werd 19 augustus bijgepraat over de tussentijdse resultaten door de onderzoekers Frank Kempkes en Jan Janse van Wageningen UR Glastuinbouw. Er werd kritisch gereageerd op de gewasstand in de proef. Er is sprake van ongelijkheid onder de planten en de afrijping van trossen gaat wat traag en ongelijk. Mogelijk moet beter lichtafhankelijk worden gestuurd. Dit betekent hogere etmaaltemperaturen op lichte dagen en verder zakken als het donker blijft.

 

In het onderzoek is het belangrijk om twee zaken te onderscheiden: wat zijn de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de nieuwe kas en welke deel van het resultaat is toe te wijzen aan de teeltstrategie volgens Het Nieuwe Telen? Voor de kas is o.a. de lichttansmissie van belang. Uit metingen blijkt deze op draadhoogte 66% te zijn. De ventilatiecapaciteit van de kas is lager dan gebruikelijk in de praktijk: in het 2SaveEnergy concept is maximaal 13.5% opening mogelijk, tegenover 14.5% voor de standaard. In de huidige proefkas is de ventilatiecapaciteit echter nog lager omdat de luchtramen slechts 20 cm diep zijn t.o.v. het maximum van 32 cm.

 

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

 

Bron: Kas als Energiebron

Aanmelden nieuwsbrief

"Dankzij het innovatieve karakter en de kwalitatief hoogwaardige producten van Van der Valk Horti Systems, kunnen wij onze klanten nóg beter van de beste glastuinbouwkassen voorzien"

Ammerlaan | Maurice kassenbouw

Bekijk alle projecten

Van der Valk Horti Systems

Zwartendijk 73
2681 LP MONSTER
The Netherlands

Telefoon +31 (0)174 - 21 22 23
Fax +31 (0)174 - 24 27 27