« Naar nieuwsoverzicht10.12.2014

Vooral groentesector koopt nog energiescherm

Voor de periode 2013-2015 voorspelt het LEI Wageningen UR dat er een verdere groei van extra energieschermen plaatsvindt met 300 tot 600 hectare. Driekwart van deze uitbreiding wordt verwacht in de glasgroentesector, zo meldt LEI Wageningen UR.

De verwachte energiebesparing van de voorspelde uitbreiding bedraagt 8 à 12 miljoen m3 aeq per jaar. Bij de verdere introductie van Het Nieuwe Telen kan worden meegelift op de natuurlijke behoefte van glastuinders aan een betere gewasgroei. Daarvoor liggen vooral kansen bij glasgroenten en bij enkele gewassen uit de sierteelt onder glas.


166 glastuinders hebben in de periode 2009-2012 extra energieschermen aangeschaft met subsidie uit de zogenoemde IRE-regeling. Dit was goed voor een oppervlakte van 290 ha glastuinbouw. Uit het onderzoek van LEI Wageningen UR blijkt dat de 290 ha extra energieschermen een jaarlijkse besparing opleveren van 5 à 7 miljoen m3 aardgas-equivalenten (aeq).

 

De IRE-regeling was gericht op bedrijven waar nog niet of weinig in energiebesparing was geïnvesteerd. De extra schermen zijn vooral terecht gekomen bij gewassen die volgens deskundigen in de winter langzaam groeien door een lage luchtvochtigheid in de kas. Voorbeelden zijn paprika, aubergine, aardbeien, anthurium en perkplanten. Bij deze gewassen gaat intensivering van het schermgebruik gepaard met verbetering van de gewasgroei. Daarmee heeft de IRE-regeling bijgedragen aan de introductie van Het Nieuwe Telen op investeringsarme glastuinbouwbedrijven.


Bron: LEI Wageningen UR

Aanmelden nieuwsbrief

"Dankzij het innovatieve karakter en de kwalitatief hoogwaardige producten van Van der Valk Horti Systems, kunnen wij onze klanten nóg beter van de beste glastuinbouwkassen voorzien"

Ammerlaan | Maurice kassenbouw

Bekijk alle projecten

Van der Valk Horti Systems

Zwartendijk 73
2681 LP MONSTER
The Netherlands

Telefoon +31 (0)174 - 21 22 23
Fax +31 (0)174 - 24 27 27