« Naar nieuwsoverzicht01.10.2015

Winterlichtgewas komkommer in 2SaveEnergyKas

Dit project is gericht op de optimalisatie van een groentegewas op basis van het beschikbare, schaarse winterlicht. Gestreefd wordt om een gewas neer te zetten dat met een minimale bladhoeveelheid maximaal het (winter)licht kan onderscheppen en benutten. Een minimale bladhoeveelheid betekent een zo efficiënt mogelijke benutting van beschikbare assimilaten voor de vruchten en zo min mogelijk verlies van assimilaten aan gewasvorming en verlies van energie door (onnodige) gewas verdamping. Hiermee is de doelstelling zowel energiebesparing als productieverhoging.

Als voorbeeldgewas is gekozen voor een hoge draad komkommerteelt en als proefkas de hoog-isolerende 2SaveEnergyKas. Deze kas is vorig seizoen gebouwd en in 2015 wordt hier als proefgewas tomaten geteeld. De 2SaveEnergyKas is een kas met diffuus glas en een permanent aanwezig hoog-licht doorlatende folie laag evenwijdig aan het glas. De kas is voorzien van een ontvochtigingsinstallatie met buitenlucht via slurven onder de goot.

 

De gewassturing gebeurt zowel door variatie in rij breedte, plantafstand als via gewassturing door jong blad te plukken (in de kop) en vruchtdunning. Het optimum wordt vooraf modelmatig bepaald. Gedurende 2 teelten in het jaar worden de lichtonderschepping, de teelt (gewas, productie en kwaliteit) en het energieverbruik intensief gemonitord.

 

Projectnummer  20022 
Startdatum  01-10-2015 
Einddatum  31-03-2017 
Afgerond  Nee 
Budget  €266,74 
Uitvoerder  Wageningen UR Glastuinbouw 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dit project wordt volledig door EZ betaald uit de zogenoemde Proof of Principle gelden voor het programma Kas als Energiebron.

 

Bron: Kas als Energiebron

 

Aanmelden nieuwsbrief

"Dankzij het innovatieve karakter en de kwalitatief hoogwaardige producten van Van der Valk Horti Systems, kunnen wij onze klanten nóg beter van de beste glastuinbouwkassen voorzien"

Ammerlaan | Maurice kassenbouw

Bekijk alle projecten

Van der Valk Horti Systems

Zwartendijk 73
2681 LP MONSTER
The Netherlands

Telefoon +31 (0)174 - 21 22 23
Fax +31 (0)174 - 24 27 27